ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА

                                       
       

«Учитель готується до свого найкращого уроку все життя».


В. Сухомлинський
Дослідницька діяльність - вища форма самоосвітньої діяльності учня. Формування науково-дослідницьких умінь у школярів - процес складний і довготривалий. Він не виникає на порожньому місці і не розвивається сам по собі. А тому завдання вчителя-керівника - поступово і методично формувати дослідницькі навички, здійснюючи постійний контроль за виконанням учнями науково-дослідницьких робіт; аналізувати і виправляти помилки; визначати найкращі, найефективніші шляхи виконання роботи, розчленувати її на певні складові та розділи, навчаючи учнів поєднувати дослідницьку діяльність з науковою, а також з'ясовувати можливості подальшого застосування результатів роботи.
            Основні завдання впровадження методу дослідження на уроках української мови і літератури:


 •   створення умов для зацікавленості учнів предметом;
 •  реалізація індивідуальних  можливостей учня через творчість;
 •  використання проектної технології;
 •  робота з обдарованими та здібними учнями;
 •  створення на уроках здорової конкуренції.
            Вчитель-наставник навчає методиці дослідження, консультує учня в процесі виконання роботи, розв'язанні поставлених проблем, враховуючи інтелектуальні та психологічні особливості дитини, оцінює отримані результати; у здійсненні продуктивного наукового дослідження обов'язкове поєднання керованої науково-дослідницької діяльності з самостійною, самоосвітньою діяльністю учня, яка є основою інтелектуального росту дитини, формування її творчої особистості.
Процес дослідження має індивідуальний характер і відбувається за такою схемою: вибір теми - складання плану роботи - підбір джерел і літератури - знайомство з джерелами і складання на їх основі плану написання дослідження - відбір та оцінка фактів - обробка та систематизація зібраного матеріалу - написання роботи - її рецензування і доопрацювання - остаточне редагування та оформлення - захист роботи.
Впровадження методу дослідження передбачає активне використання проектної технології.
Як показує практика:


 • проектна технологія – це особливий вид пізнавальної активності, мотивований проблемним протиставленням відомого і невідомого, що має на меті активізацію процесу пізнання й осмислення нового;
 • проектне навчання не тільки спонукає до розумово вмотивованої доцільної діяльності. Відповідно до інтересів, а й істотно трансформує роль педагога в керівництві нею. Педагог сьогодні не стільки той, хто вчить, скільки той, хто розуміє і відчуває, як учень вчиться. У цьому завдання особистісно зорієнтованої педагогіки, становлення якої відбувається нині;
 •  підготовка і захист проектів є формою діяльності, що ідеально відповідає потребам сполучення «близької» і «далекої» перспектив. Це практичний шлях придбання навчального і соціального досвіду, активного включення й реалізації життєвих планів особистості;
 • проектне навчання – корисна альтернатива класно-урочній системі. Але воно аж ніяк не повинно витіснити її і стати певною панацеєю. Проектне навчання слід використовувати як доповнення до інших видів прямого чи непрямого навчання, як засіб прискорення росту і в 
  особистісному вимірі, і в академічному.


МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК 

"Дослідницька робота учнів 

 на уроках української мови і літератури 

 та у позаурочний час"

Переглянути дослідницькі роботи


СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ МІКРОТОПОНІМІВ 

СЕЛИЩА НОВА ПРАГАШЕВЧЕНКО ВІДОМИЙ І НЕВІДОМИЙ 

Семен Климовський. Козак, Філософ, Поет
Історія міст і сіл України. 

Селище Нова Прага


                                               http://1drv.ms/1zc35iK
                                             Тисніть на зображення

ПРИМІТКА. Презентації мають анімацїї та гіперпосилання. Для коректного перегляду їх варто завантажити. 

5 коментарів:

 1. Дякую за цікаві матеріали, за допомогу!

  ВідповістиВидалити
 2. У вас дар знаходити не просто матеріали, а "перлини". Це я про Тарасову ікону з "Шевченко відомий і невідомий". Вперше знайшла інформацію про образ св. Тарасія саме у вас.

  ВідповістиВидалити
 3. Я теж була приємно вражена, коли знайшла цю ікону. Григорій Честахівський написав іконостас для Володимирської церкви Єлисаветграда

  ВідповістиВидалити
 4. Вперше чую про таку ікону. Дякую!

  ВідповістиВидалити