ПУБЛІКАЦІЇ

Н. Бугайова. Квести з використанням Інтернету на уроках української мови і літератури
Борщ С. В.,
Учитель математики та інформатики,
Новопразький навчально-виховний комплекс
Олександрійської районної ради
Кіровоградської області
Бугайова Н.А.,
Учитель української мови і літератури,
Новопразький навчально-виховний комплекс
Олександрійської районної ради
Кіровоградської області

СУЧАСНИЙ УЧЕНЬ - СУЧАСНИЙ УЧИТЕЛЬ.
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ
    Актуальні питання сучасної інформатики: Тези доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сучасні інформаційні технології в освіті та науці", присвяченої 10-ій річниці функціонування Інтернет-порталу E-OLYMP (09-10 листопада 2017 р.) / за ред. Т.А. Вакалюк. - Житомир: Вид. О.О.Євенюк, 2017. Вип. 5. - 396 с. 
Борщ С. В.,

Учитель математики та інформатики,
Новопразький навчально-виховний комплекс
Олександрійської районної ради
Кіровоградської області
Бугайова Н.А.,
Учитель української мови і літератури,
Новопразький навчально-виховний комплекс
Олександрійської районної ради

Кіровоградської області
Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 23)" / Збірник тез та доповідей: випуск 23 (м. Тернопіль. - 2017. -117с.


Маранська І. А., Мінич Г. В. Компаративний аналіз у практичній діяльності вчителя української літератури (з досвіду роботи творчої групи) : навчально-методичний посібник / І. А. Маранська, Г. В. Мінич. – Кропивницький : КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017. – 148 с.

У навчально-методичному посібнику розглянуто аспекти взаємозв’язків української літератури із зарубіжною та іншими видами мистецтва. Запропоновані варіанти уроків української літератури з елементами компаративного аналізу, що складені членами творчої групи учителів української літератури.

Матеріали посібника адресовані вчителям української та зарубіжної літератури, студентам-філологам, усім, кого цікавлять питання розвитку української літератури в контексті світової.


ЗАВАНТАЖИТИ

Використання фразеологізмів у творах письменників Кіровоградщини: [науково-методичний посібник для вчителів української мови і літератури] / за наук. ред. О.М. Вікторіної. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017. – 88 с.

У посібнику зібрано результати роботи творчої групи. Їх використання у практичній діяльності педагогів сприятиме розширенню знань учнів про фразеологізм як одиницю мови, розвитку усного мовлення учнів, їх критичного та креативного мислення, виховуватиме пошану до скарбниці народної мудрості, інтерес до вивчення рідної мови. Поєднання літературно-краєзнавчого й мовного аспектів у процесі вивчення мови та літератури сприятиме естетично-художньому вихованню учнів, розвитку їх емоційного світу й художніх смаків.


Посібник адресовано вчителям української мови і літератури, магістрантам, студентам філологічних факультетів.

ЗАВАНТАЖИТИБугайова Н.А., Вікторіна О.М. Квести і проекти з використанням Інтернету на уроках української мови і літератури : [навчально-методичний посібник для вчителів української мови і літератури]. – Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. – 64 с.

     У методичному посібнику розміщено рекомендації з використання технології «Веб-квест» та проектної технології на уроках української мови, літератури та в позаурочній діяльності. Наведено приклади реалізованих веб-квестів та проектів.

     Упровадження інноваційних засобів у навчально-виховний процес сприяє підвищенню якості навчання, зацікавленості учнів і викладачів, розвитку компетенцій і є важливою стадією процесу реформування традиційної системи освіти в контексті глобалізації.


Семантичний аналіз мікротопонів селища Нова Прага / Навчально-дослідницька діяльність дітей: досвід організації, дидактичні напрацювання, особливості формування навчально-дослідницьких умінь: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Кіровоград, 9-10 квітня 2014 р.). – К.. 2014. – С. 32-34.Дослідницька робота "Останнім шляхом Кобзаря".Конспекти уроків:
  • Т. Шевченко. Геніальний поет, мислитель, пророк національного відродження в Україні. Його винятково велике значення. Рання творчість. Перші поетичні твори. Балади «Причинна», «Лілея»
  • Тарас Шевченко. Вісь неперервності історичного часу. «До Основ'яненка», «На вічну пам'ять Котляревському», «Думка» («Нащо мені чорні брови...»). 
  • Поема «Сон» («У всякого своя доля...»). Викриття самодержавно-кріпосницького ладу, сатира на царизм, протест проти колонізації України, показ ганебної ролі в цьому процесі Петра І та Катерини ІІ; заклик до боротьби проти самодержавства.з/п
Дата
Назва заходу

1
17.09.14
Обласна конференція «Позашкільна освіта Кіровоградщини у системі розвитку виховного середовища області»
Стаття «Виховання національної свідомості гуртківців засобами сучасного шевченкознавства (дослідницький проект «Григорій Честахівський – уродженець Нової Праги»)»
Стаття у збірнику
2
20.10.14—24.10.14
Х Хмурівські читання (інтернет-конференція)
«Використання активних методів навчання у процесі викладання української мови і літератури»

Стаття. Сертифікат
3
22-23 квітня 2015 рік
Всеукраїнська науково-практична конференція
«Формування освітнього середовища навчально-дослідницької діяльності дітей у контексті наступності та перспективності»
22-23 квітня 2015 року
Тези «Web-квест як засіб розвитку дослідницьких умінь і навичок та ІКТ компетентностей на уроках української мови і літератури»
4
2015
Обласна інтернет-конференція «Шляхи ефективного впровадження освітніх технологій у навчальних закладах Кіровоградської області»
Тези
5
2015
Інтернет-журнал «Педагогічний навігатор»
Стаття «Семантичний аналіз мікротопонімів селища Нова Прага»
6
2015
Педагогічний вісник
Стаття «Web-квест як засіб розвитку дослідницьких умінь і навичок та ІКТ компетентностей на уроках української мови і літератури»
7
2015
Обласна науково-практична інтернет-конференція «ХІ Хмурівські читання» з проблеми: «Технологія фахової майстерності: електронні освітні ресурси та технології». Стаття «Екскурсія віртуальним музеєм під час вивчення біографії письменника»
Сертифікат
8
2016
Стаття «Лексико-семантичний аналіз мікротопонімів селища Нова Прага Олександрійського району Кіровоградської області».
Педагогічний вісник №1(37) 2016р. с. 75-78

9
2015
Методичний посібник «Дослідницька робота учнів на уроках української мови і літератури та у позаурочний час».
Надано гриф «Друкується за рішенням вченої ради комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. В. Сухомлинського». Протокол №4 від 29 грудня 2015 року

10
2016
О. Вікторіна, Н. Бугайова.
Навчально-методичний посібник для вчителів української мови і літератури
«Квести і проекти з використанням Інтернету на уроках української мови і літератури».
Надано гриф «Друкується за рішенням вченої ради комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім.        В. Сухомлинського».

Немає коментарів:

Дописати коментар